Sprawy karne
Zażalenie w przedmiocie tymczasowego aresztowania Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego tymczasowe aresztowanie stosuje w postępowaniu przygotowawczym na wniosek prokuratora...

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia Na postanowienie o umorzeniu dochodzenia przysługuje zażalenie. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 325a § 2 ustawy z dnia...

Wniosek i prośba o przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym Wniosek o przywrócenie terminu ma na celu ochronę uczestnika postępowania...