Sprawy cywilne
Wniosek o ograniczenie rozprawy do rozpoznania zagadnienia wstępnego Zgodnie z art. 220 Kodeksu postępowania cywilnego sąd może ograniczyć rozprawę do poszczególnych...

Pozew o wyłączenie małżonka od dziedziczenia Co do zasady zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy...

Pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia, jeżeli dopuścił się...