Sprawy cywilne
Apelacja cywilna Apelacja cywilna jest zwyczajnym środkiem odwoławczym w postępowaniu cywilnym. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu...

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych Zagadnienia związane z zwolnieniem strony z ponoszenia kosztów sądowych zostały uregulowane w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r....

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności...