Sprawy cywilne
Pozew o przywrócenie posiadania Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada...

Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej Zgodnie z art. 25 Ustawy o własności lokali właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności...

Skarga na postanowienie referendarza Skarga na postanowienie referendarza sądowego uregulowana jest w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z...