Sprawy cywilne
Wniosek i prośba o przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym Wniosek o przywrócenie terminu ma na celu ochronę uczestnika postępowania...

Sprzeciw od nakazu zapłaty Nakaz zapłaty po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności jest tytułem wykonawczym uprawniającym do egzekucji. Nakaz zapłaty wydawany jest przez sądu...

Sprzeciw od wyroku zaocznego w postępowaniu cywilny Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie,...