Strona Główna Sprawy cywilne Odpowiedź na pozew rozwodowy

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Prawnik
Autor: Prawnik
Wspólnie z żoną podjęliśmy decyzję o rozstaniu, w tym celu małżonka przygotowania pozew o rozwód, który przesyłam w załączniku. Proszę o analizę pozwu i informacje czy coś powinienem od siebie dodać? Ponadto proszę o wskazówkę jaką kwotę alimentów powinna żona wpisać w pozwie rozwodowym?
 
Jak słusznie Pan zauważył pozew przesłany przez Pana wnosi żona. Natomiast Panu będzie przysługiwało prawo ustosunkowania się do twierdzeń tam zawartych poprzez wniesienie odpowiedzi na pozew rozwodowy. Zgodnie z art. 207 Kodeksu postępowania cywilnego pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew.
 
Natomiast co do pozwy o rozwód przygotowanego przez żonę brakuje praktycznie tylko jednego elementu. Mianowicie należy wskazać z czego wynika właściwość Sądu Okręgowego dla Warszawy w Warszawie poprzez dodanie zdania „Właściwość tutejszego sądu uzasadniona jest ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania stron tj. ……….”
 
W zakresie wysokości alimentów na dzieci to uzależniona jest ona od Pana możliwości zarobkowych, możliwości zarobkowych żony oraz potrzeb małoletnich dzieci. Nie ma wzorca według którego tą wysokość można wyliczyć, skoro rozstajecie się Państwo w dobrych stosunkach warto porozmawiać i policzyć ile średnio miesięcznie wydajecie Państwo na każde z dzieci i tą kwotę podzielić przez 2.
 
Przy czym Pana żona ma podstawy do ewentualnego żądania aby to Pan w większej części partycypował w zaspokajaniu finansowych potrzeb dzieci. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu rodzinnego wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.
Opinie
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...