Strona Główna Sprawy karne Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Prawnik
Autor: Prawnik
Zgodnie z art. 151 Kodeksu karnego wykonawczego sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.
 
Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do jednego roku wtedy, gdy natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W literaturze wskazuje się, że zwrot „zbyt ciężkie skutki” to klauzula generalna o charakterze ocennym, a o możliwości uznania danej okoliczności za uzasadniającą udzielenie odroczenia powinna decydować wnikliwa analiza sądu na tle konkretnego przypadku (K. Nowicki, Odroczenie wykonania, s. 56; K. Postulski, w: Z. Hołda, K. Postulski, Komentarz, s. 331; S. Lelental, Komentarz, 1998, s. 599).
 
Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może być złożony przez skazanego lub ustanowionego przez niego w postępowaniu wykonawczym obrońca, a także przez prokuratora (art. 19§1 Kodeksu karnego wykonawczego). Wnioski pochodzące od innych osób (np. członków rodziny skazanego) powinny być pozostawione bez rozpoznania, jako pochodzące od podmiotu nieuprawnionego, ale mogą też być sygnałem do podjęcia przez sąd działania z urzędu.
 
Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności powinien odpowiadać ogólnym warunkom pisma procesowego - art. 119§1 Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 1§2 kodeksu karnego wykonawczego. Gdy składa skazany lub jego obrońca należy wnieść opłatę sądowa w kwocie 80 zł - art. 15 ust. 1 pkt 1 Ustawy o opłatach w sprawach karnych.
 
Co istotne, jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny w Lublinie złożenie pierwszego wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, tak jak żadnego wniosku w postępowaniu wykonawczym, nie wstrzymuje z mocy prawa wykonania kary. Z chwilą osadzenia skazanego w zakładzie karnym nierozpoznany prawomocnie wniosek o odroczenie wykonania kary powinien być potraktowany jako wniosek o udzielenie przerwy w jej odbywaniu.
Opinie
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...