Strona Główna Sprawy cywilne Wniosek o egzekucję kontaktów z dzieckiem

Wniosek o egzekucję kontaktów z dzieckiem

Prawnik
Autor: Prawnik
W dniu 26 maja 2011 roku Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Kodeks postępowania cywilnego: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2011 r., Nr 144, poz. 854), która weszła w życie w dniu 13 sierpnia 2011 roku. Celem nowelizacji było kompleksowe uregulowanie problematyki dotyczącej wykonywania orzeczeń sądów w zakresie egzekucji kontaktów z dziećmi.
 
Zgodnie z art. 59815 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.
 
Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje
 
Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pieniężnej,
 
Postępowanie w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem ma charakter dwustopniowy. Na pierwszym etapie - jego wyczerpanie jest niezbędne do przejścia na drugi etap - sąd opiekuńczy orzeka o zagrożeniu nakazaniem zapłaty określonej osobie oznaczonej sumy przymusowej za każde naruszenie. Sąd grozi osobie mającej pieczę nad dzieckiem, która nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, że będzie musiała zapłacić oznaczoną sumę osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem, oraz osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem albo osobie, której tego kontaktu zakazano, naruszającej obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.
 
Wniosek o egzekucję kontaktów z dzieckiem należy kierować do sądu opiekuńczego. Sądem opiekuńczym jest wydział rodzinny sądu rejonowego. Zgodnie z art. 569§1 k.p.c. jest to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.
 
Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem powinien uwzględniać przepisy dotyczące pozwu a w konsekwencji i każdego pisma procesowego. 
 
Do wniosku o egzekucję kontaktów z dzieckiem wszczynającego postępowanie o ukaranie należy, zgodnie z art. 59819§1 k.p.c., dołączyć odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, których postanowienia są naruszane. 
 
Na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosek o egzekucję kontaktów z dzieckiem podlega opłacie w wysokości 40 złotych.
Opinie
Leszek
Witam,

uzyskałem postanowienie Sądu w zakresie zagrożenia karą pienieżną za naruszenie wykonywania kontaktów w trybie art 598(15).

Matka dziecka nadal nie wykonuje kontaktów.

Chcę rozpocząć drugi etap postępowania w trybie art 598(16). Czy liczbę naruszeń wykonania kontaktów liczy się od chwili wydania postanowienia o zagrożeniu czy od dnia wydania postanowienia o kontaktach.

Nadmieniam w tym miejscu, iż kontakty sądownie mam uregulowane od 2 lat, zaś Sąd zagroził nakazaniem zapłaty dopiero teraz. Od dnia uregulowania sądownie kontaktów matka dziecka nigdy mi nie wydała syna na kontakty.

Z góry dziękuje za odp.
Pozdrawiam
Leszek
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...