Strona Główna Pozostałe Wniosek o umorzenie zaległości w płatności abonamentu radiowo-telewizyjnego

Wniosek o umorzenie zaległości w płatności abonamentu radiowo-telewizyjnego

Prawnik
Autor: Prawnik
Kwestie związane z obowiązkiem płatności swoistego „podatku” za posiadanie odbiorników telewizyjnych lub radiowych zostały uregulowane w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. W wyniku różnych, często błędnych, informacji pojawiających się w internecie wiele osób zaprzestało płacenia abonamentu.
 
Zgodnie z Ustawą o opłatach abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Co istotne jest to opłata za używanie odbiornika i płacenia abonamentu za telewizję cyfrową czy też kablową nie zwalnia z obowiązku płacenia tego abonamentu.
 
Wiele osób zaprzestała płacenia abonamentu nie wyre3jestrowując odbiorników, co w chwili obecnej najczęściej powoduje odebranie wezwania do zapłaty za abonament za ostatnie 5 lat wstecz.  Warto pamiętać, iż nawet, jeżeli jesteśmy osobą wymienioną w ustawie, jako zwolniona z płacenia abonamentu to fakt ten należy bezwzględnie zgłosić w właściwym urzędzie pocztowym.
 
Zgodnie, bowiem z ustawą zwolnienia przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.
 
Jedyną, więc możliwością wyjścia z sytuacji gdy otrzymamy wezwanie do zapłaty abonamentu jest najczęściej złożenie wniosku o zwolnienie, umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności abonamentu radiowo-telewizyjnego do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Powiązane wzory i pliki pdf do pobrania
Opinie
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...