Strona Główna Sprawy cywilne Wniosek o ograniczenie rozprawy do rozpoznania zagadnienia wstępnego

Wniosek o ograniczenie rozprawy do rozpoznania zagadnienia wstępnego

Prawnik
Autor: Prawnik
Zgodnie z art. 220 Kodeksu postępowania cywilnego sąd może ograniczyć rozprawę do poszczególnych zarzutów lub zagadnień wstępnych. Decyzja sądu o ograniczeniu rozprawy do rozpoznania poszczególnych zarzutów lub zagadnień wstępnych może zapaść w formie niezaskarżalnego postanowienia wpisanego do protokołu rozprawy. Jest ona fakultatywna, a jej podjęcie powinno być uzasadnione względami celowości i ekonomii procesowej. Ograniczenie rozprawy jest zasadne wówczas, gdy uwzględnienie podniesionego przez pozwanego zarzutu formalnego lub merytorycznego bądź rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego czyniłoby zbędnym prowadzenie postępowania w ogóle, na określonym jego etapie bądź przed danym sądem.
 
Jeżeli pozwany wnosił o ograniczenia rozprawy na podstawie art. 220 k.p.c., lecz sąd nie widzi do tego podstaw, to powinien wniosek oddalić niezaskarżalnym postanowieniem. Nawet gdyby decyzja sądu była błędna i prowadziła do prowadzenia zbędnego postępowania dowodowego co do meritum sprawy, to nie można na tym oprzeć zarzutu apelacji, skoro wada ta nie może mieć wpływu na wynik sprawy. Jednak takie działanie sądu prowadzi do przewlekłości postępowania i może być podstawą wniesienia skargi.
 
Wniosek o ograniczenie rozprawy do rozpoznania zagadnienia wstępnego powinien spełniać wymogi pisma procesowego w tym w szczególności wskazywać zagadnienie wstępne do rozstrzygnięcia oraz uzasadnienie tego wniosku.
Opinie
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...