Strona Główna Sprawy cywilne Pozew o rozwód

Pozew o rozwód

Prawnik
Autor: Prawnik
Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ponadto rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
 
Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. 
 
Pozew o rozwód musi zawierać takie elementy jak: oznaczenie sądu do jakiego jest kierowany, imiona i nazwiska stron oraz ich adresy zamieszkania, uzasadnienie właściwości miejscowej sądu, wnioski, dowody oraz uzasadnienie. Do każdego pozwu o rozwód należy dołączyć akt małżeństwa, należy również pamiętać, iż w postępowaniu rozwodowym sąd obligatoryjnie orzeka również o obowiązku alimentacyjnym na małoletnie dziecko – stosowne wnioski i dowody w tym zakresie należy również zawrzeć w pozwie rozwodowym
 
Właściwość sądu w sprawach o rozwód
 
Pozew o rozwód należy wnieść do Sądu Okręgowego, w którym okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.
 
Opłata sądowa
 
Zgodnie z Ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona wnosząca pozew o rozwód wnosi opłatę sądową w wysokości 600 zł.
Opinie
Małgorzata
Gdzie mogę złożyć pozew o rozwód jeśli mieszkam w Bolszewie gm. Wejherowo ?
Dariusz Kostyra :: LexVin
Do rozpoznania sprawy właściwy będzie Sąd Okręgowy w Katowicach ul. Francuska 38 40-028 Katowice.
Katarzyna
Ja mieszkam w Katowicach a mój mąż mieszka obecnie w Krakowie. Do czasu jego wyprowadzki wspólnie mieszkaliśmy w Chorzowie. Gdzie mam wysłać pozew o rozwód ?
Twój komentarz
Opinie klientów
Wanda
Bardzo dziękuje Panu Darkowi za szybkie i profesjonalne przygotowanie dokumentów. Polecam firma godna zaufania.
Bartek
Szybka i profesjonalna obsługa za niską cenę. Znakomita znajomość prawa i zawiłości znanych tylko prawnikom. Prawnik wypełnił sądowe dokumenty i tak p...
Magda
Szybka, fachowa pomoc. Sprzeciw skutecznie wniesiony, a dzięki niemu sprawa została umorzona z braku dowodów. ustawa i e-sądy tworzą niestety możliwoś...